Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciw przemocy - Zespół Interdyscyplinarny

CZYM JEST ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ?

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy osobie doznajacej przemocy lub całej rodzinie. Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

ZASADY DZIAŁANIA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji. Skład Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie

ADRESACI DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności:

1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka.

2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane/niedożywione, brak im opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.

3. Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych używek.

4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.

5. Rodziny, w których są osoby niepełnosprawne.

6. Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w zakładzie karnym .

7. Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci.

8. Rodziny, w których rodzice lub jedno z rodziców są nieletni.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny