Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja

Gmina Turawa jest partnerem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 30.09.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 11 789 158,70 PLN

Dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Turawa z UE: 374 568,60 PLN

Lider Projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 

Partnerzy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Gmina Popielów, Gmina Jemielnica, Gmina Prudnik, Gmina Paczków, Gmina Nysa, Gmina Skoroszyce, Gmina Biała, Gmina Lewin Brzeski, Gmina Turawa, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Powiat Nyski, Powiat Krapkowicki, Powiat Oleski, Powiat Strzelecki, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu.

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz pieczy zastępczej. 

W ramach działań w projekcie realizowanych w Gminie Turawa została utworzona i jest prowadzona placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Turawa, która funkcjonować będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.). Placówka wsparcia dziennego w Turawie obejmuje  wsparciem kilkanaście dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy. Zajęcia w placówce odbywają się  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i są prowadzone przez kadrę dwóch specjalistów: psychologa - wychowawcę oraz pedagoga – wychowawcę. Oprócz codziennych zajęć tematycznych, dzieci i młodzież mogą uczestniczyć także w atrakcyjnych wyjazdach np. do kina, na basen, lodowisko czy kręgle. Placówka organizować będzie również całodniowe wycieczki w miejsca zabawy, rekreacji czy edukacji.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny!

Bezpośrednim realizatorem działań w projekcie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie.

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny