Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – czym jest?

 Karta Dużej Rodziny, to program dla rodzin, w których jest przynajmniej trójka dzieci. Dzięki niej można korzystać ze zniżek przyznawanych przez państwowe i prywatne firmy – partnerów Karty Dużej Rodziny. Zniżki obowiązują na towary i usługi – np. komunikacyjne, spożywcze, paliwowe czy bankowe.

 Karta dużej rodziny – komu przysługuje?

 Dotychczas Karta Dużej rodziny przysługiwała jedynie rodzicom i dzieciom, którzy w momencie wprowadzenia programu wychowywali trójkę dzieci. Jednak dzięki wprowadzonym zmianom o Kartę Dużej Rodziny mogą się ubiegać także rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali i mieli na utrzymaniu minimum trójkę dzieci. Bez znaczenia w jakim wieku są one obecnie oraz to czy żyją.

 Czy dzieci mają prawo korzystać ze zniżek przysługujących z tytułu Karty Dużej Rodziny ?

Dzieci mają do tego prawo:

  *do ukończenia 18 lat,

* lub do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.

 Rodzice natomiast mają prawo do zniżek dożywotnio. Karta przysługuje też osobom, które pozostawały w konkubinacie. W przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas nie może korzystać z ulg.

 Przykład:

 W związku nieformalnym kobieta ma dwoje dzieci z obecnym partnerem.  Mężczyzna posiada też dziecko z poprzedniego związku. To mężczyźnie przysługuje karta, a kobiecie nie przysługuje.

 Co jest potrzebne by wyrobić Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny? Kto może ją wydać?

 Karty przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Ważne, aby w chwili składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, spełniać wszystkie wymagania związane z wydaniem karty. Jeśli w momencie składania wniosku rodzina nie będzie miała na utrzymaniu przynajmniej 3 dzieci, karta nie będzie mogła zostać wydana.

 Przede wszystkim należy wypełnić odpowiedni wniosek. Poza tym potrzebne będzie przygotowanie niezbędnych dokumentów, są to:

 W przypadku ojca i matki:

 • oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci — można je napisać samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,
 • dowód osobisty lub paszport — jeśli nie mają numeru PESEL.

 W przypadku macochy i ojczyma (małżonek jednego z rodziców) — jeśli nie mają numeru PESEL:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • akt małżeństwa.

 W przypadku dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL):

 • akt urodzenia,
 • albo dowód osobisty,
 • lub paszport.

 W przypadku dzieci powyżej 18 lat:

 • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
 • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach — napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz.

 W przypadku dzieci niepełnosprawnych powyżej 18 lat:

 • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL).

     6. W przypadku dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka:

 • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

     7.Osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka:

 • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

     8. W przypadku cudzoziemców — dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:

 • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
 • zezwolenie na pobyt w kraju.

 Po złożeniu dokumentów należy oczekiwać na informację o wydaniu Karty Dużej Rodziny. Zwykle jest ona wydawana w ciągu miesiąca od złożenia wniosków i kompletu potrzebnych dokumentów.


 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny