Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Centrum wolontariatu

Jeżeli jesteś zainteresowany społeczną aktywnością na rzecz mieszkańców Gminy Turawa  przyjdź do naszego Ośrodka. 

Korzyści z wolontariatu  w  GOPS są nieocenione. Dla wolontariuszy wolontariat to m.in. okazja do zdobywania doświadczeń, nawiązywania znajomości, dzielenia się pasjami, a także możliwość samorealizacji, rozwoju i zaspokojenia potrzeby pomagania. Każdy zgłaszający się wolontariusz otrzymuje umowę o wolontariat oraz zaświadczenie o odbytym wolontariacie .

Wolontariat pozwala aktywizować zarówno osoby korzystające z pomocy, jak i społeczność lokalną, a wielu osobom umożliwia zaspokojenie potrzeb. Wolontariusze opiekujący się klientami GOPS przeciwdziałają ich marginalizacji, są dla nich wzorem aktywnej, otwartej na innych postawy.  Wolontariat w GOPS owocuje także budowaniem więzi, uwrażliwianiem na potrzeby innych i promowaniem wartości w społecznościach lokalnych.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny