Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Ośrodka

mgr Małgorzata Czerwińska Kierownik  pok.12
SEKCJA FINANSOWO - KADROWA (SFK) pok. 14
Jolanta Chwalczyk Główny Księgowy
SEKCJA PRACY SOCJALNEJ , WSPARCIA RODZINY ,SENIORA I PROGRAMÓW CELOWYCH  (SPSWRSiPS)  : pok. 13

mgr Barbara Sołtyk  -   Obszar I

Sprawozdawczość / koordynacja wsparcia rodziny/ usług opiekuńczych; usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością/profilaktyka społeczna i przeciwdziałanie uzależnieniom

Koordynator Sekcji Pracy Socjalnej, Wsparcia Rodziny, Seniora i Programów Celowych - Pracownik socjalny

mgr Barbara Kajdzik   - Obszar II

osoby bezrobotne , osoby niepełnosprawne w tym bezrobotne  , osoby w terapii, zdarzenia losowe ,wywiady zlecone

Pracownik socjalny

 Małgorzata Kasztelan  - Obszar III

usługi opiekuńcze , osoby bezdomne ,  domy pomocy społecznej , schroniska , pochówek

 Aspirant pracy socjalnej
Bożena Abrahamczyk-opracowanie i wydawanie decyzji administracyjnych / raportowanie do baz dziedzinowych, sprawozdawczość - Helios Aspirant pracy socjalnej
Pracownicy środowiskowi :  
mgr Joanna Nałęcz-  wsparcie rodziny / koordynacja Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / sprawozdawczość / Przewodnicząca ZI Asystent rodziny
Gabriela Panicz Opiekunka środowiskowa
Katarzyna Brycka Opiekunka środowiskowa
Mirosława Olejnik Asystent osoby z niepełnosprawnością
SEKCJA ANALIZ , REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI (SARŚiS) pok. 14
mgr inż Teresa Musielak Koordynator  Sekcji Analiz , Realizacji Świadczeń i Sprawozdawczości
  Dobry start 300+
  Świadczenia rodzinne
   
Beata Wicher Fundusz alimentacyjny
  Dodatki mieszkaniowe
  Karta Dużej Rodziny
  Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Prace społecznie-użyteczne
   
Marta Zgórecka Świadczenia wychowawcze 500+
  Pomoc socjalna dla uczniów
PUNKT OBSŁUGI ORAZ PRZYJĘĆ I REJESTRACJI  WNIOSKÓW (POPiRW) pok. 12

Katarzyna Gryc

Obsługa kancelaryjna Ośrodka , obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej tradycyjnej oraz elektronicznej , nadzór nad archiwum Ośrodka , archiwizacja dokumentów, wydawanie zaświadczeń klientom wnioskującym o dotacje z Programu "Czyste Powietrze "  , PZP, obieg dokumentów, inne

 

Referent ds.obsługi administracyjnej i wydawania zaświadczeń

 

 

Podział na  obszary wsparcia 

Obszar wsparcia 

I

rodziny z dziećmi - usługi asystenta rodziny, seniorzy - usługi opiekuńcze, usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością , przeciwdziałanie przemocy

 Obaszar wsparcia

II

 osoby bezrobotne , osoby bezrobotne - niepełnosprane , osoby w terapii/wywiady zlecone
 Obaszar wsparcia III  usługi opiekuńcze , osoby bezdomne ,  domy pomocy społecznej , schroniska , pogrzeby

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny