Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Ośrodka

mgr Małgorzata Czerwińska Kierownik-  pok. 12
SEKCJA FINANSOWO - KADROWA pok. 14
Jolanta Chwalczyk Główny Księgowy
SEKCJA PRACY SOCJALNEJ , WSPARCIA RODZINY ,SENIORA I PROGRAMÓW CELOWYCH    : pok. 13

mgr Barbara Sołtyk      -    Obszar I

rodziny z dziećmi/ wielodzietność  - usługi asystenta rodziny ; seniorzy - usługi opiekuńcze; usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością; przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Koordynator  ds. pracy socjalnej, wsparcia rodziny, seniora                i programów celowych-Pracownik socjalny

mgr Małgorzata Krotiuk   - Obszar II

osoby bezrobotne , osoby niepełnosprawne  w tym bezrobotne  , osoby w terapii/ wywiady zlecone

Pracownik socjalny

mgr Kamila Ligęza       -      Obszar III

usługi opiekuńcze , osoby bezdomne ,  domy pomocy społecznej , schroniska , pochówek

Pracownik socjalny
Bożena Abrahamczyk- opracowanie i wydawanie decyzji administracyjnych / sprawozdawczość Helios Aspirant pracy socjalnej
Pracownicy środowiskowi - terenowi  
Joanna Nałęcz Asystent rodziny
Gabriela Panicz Opiekunka środowiskowa
Katarzyna Brycka Opiekunka środowiskowa
Mirosława Olejnik Asystent osoby z niepełnosprawnością
SEKCJA ANALIZ , REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI  : pok. 14
mgr inż Teresa Musielak Koordynator  ds. analiz , realizacji świadczeń  i sprawozdawczości
  Dobry start 300+
  Świadczenia rodzinne
   
Beata Wicher Fundusz alimentacyjny
  Dodatki mieszkaniowe
  Karta Dużej Rodziny
  Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Prace społeczno-użyteczne
   
Marta Zgórecka Świadczenia wychowawcze 500+
  Pomoc socjalna dla uczniów
PUNKT OBSŁUGI ORAZ PRZYJĘĆ                I REJESTRACJI  WNIOSKÓW  
Marta Zgórecka pok. 14

Podział na  obszary wsparcia 

Obszar wsparcia 

I

rodziny z dziećmi/ wielodzietność - usługi asystenta rodziny , seniorzy - usługi opiekuńcze, usługi asystenta osoby z niepełnospranością , przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

 Obaszar wsparcia

II

 osoby bezrobotne , osoby bezrobotne w tym niepełnosprane , osoby w terapii/ wywiady zlecone
 Obaszar wsparcia III  usługi opiekuńcze , osoby bezdomne ,  domy pomocy społecznej , schroniska , pochówek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny