Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie realizuje resortowy Pogram Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021. Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Wartość dofinansowania wynosi: 14 688,00 zł 

Całkowita wartość: 14 688,00 zł 

 

Celem Programu jest wsparcie członów rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepelnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Realizacja Programu ma za zadanie zapewnić dla członków rodzin odciążenie od codziennych osobowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. 

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w ramach pobytu dziennego osoby wykonującej usługi opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. 

Osoby, które chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej, muszą zamieszkiwać na terenie Gminy Turawa i sprawować opiekę nad pełnoletnią osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługa jest bezpłatna. 

KONTAKT GOPS W TURAWIE:

tel. 77 421 22 29 wew. 20

e-mail: gops@turawa.pl

Resortowy Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polistyki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny