Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie realizuje resortowy Pogram Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Wartość dofinansowania wynosi: 16 243,50 zł 

Całkowita wartość: 16 243,50 zł 

Celem Programu jest realizowanie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, zwiększenie szans tych osób na prowadzenie bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia poprzez pomoc w podejmowaniu codziennych aktywności. 

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalno-sportowe /rozrywkowe /społeczne),

  • zakupach, (z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji),

  • załatwianiu spraw urzędowych,

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami i instytucjami

  • korzystaniu z dóbr kultury i rekreacji (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

  • doraźnej, okazjonalnej pomocy w domu , jeśli spełnia cele określone programem.

Osoby, które chcą skorzystać z usług asystenta sobistego osoby niepełnosprawnej, muszą zamieszkiwać na terenie Gminy Turawa i posiadać orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługa jest bezpłatna.

KONTAKT GOPS W TURAWIE:

tel. 77 421 22 29 wew. 20

e-mail: gops@turawa.pl

Resortowy Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021 dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polistyki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny