Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pracownicy

mgr Małgorzata Czerwińska Kierownik
SEKCJA FINANSOWO - KADROWA  
Jolanta Chwalczyk Główny Księgowy
SEKCJA PRACY SOCJALNEJ , WSPARCIA RODZINY , SENIORA I PROGRAMÓW CELOWYCH    :  

mgr Barbara Sołtyk -    Obszar I

rodziny z dziećmi - usługi asystenta rodziny  ; seniorzy - usługi opiekuńcze; usługi asystenta osoby z niepełnospranością; przeciwdziałanie przemocy

Koordynator  ds.pracy socjalnej, wsparcia rodziny, seniora  i programów celowych

- Pracownik socjalny

mgr Małgorzata Krotiuk   - Obszar II

osoby bezrobotne , osoby niepełnosprawne /bezrobotne  , osoby w terapii/ wywiady zlecone

Pracownik socjalny

mgr Kamila Ligęza- Obszar III

usługi opiekuńcze , osoby bezdomne ,  domy pomocy społecznej , schroniska , pochówek

Pracownik socjalny
Bożena Abrahamczyk- stanowisko pierwszego kontaktu /opracowanie i wydawanie decyzji administracyjnych Aspirant pracy socjalnej
Pracownicy środowiskowi :  
Joanna Nałęcz Asystent rodziny
Gabriela Panicz Opiekunka środowiskowa
Katarzyna Brycka Opiekunka środowiskowa
Mirosława Olejnik Asystent osoby z niepełnosprawnością
SEKCJA ANALIZ , REALIZACJI ŚWIADCZEŃ i SPRAWOZDAWCZOŚCI :  
mgr inż Teresa Musielak Koordynator ds  analiz , realizacji świadczeń i sprawozdawczości
  Dobry start 300+
  Świadczenia rodzinne
   
Beata Wicher Fundusz alimentacyjny
  Dodatki mieszkaniowe
  Karta Dużej Rodziny
  Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Prace społeczno-użyteczne
   
Marta Zgórecka Świadczenia wychowawcze 500+
  Pomoc socjalna dla uczniów
PUNKT PRZYJĘĆ I REJESTRACJI  WNIOSKÓW  
Marta Zgórecka pok. 14

Podział na  obszary wsparcia 

Obszar wsparcia 

I

rodziny z dziećmi- wielodzietność  , eeniorzy - usługi opiekuńcze , Usługi asystenta rodziny , usługi asystenta osoby z niepełnospranością , przeciwdziałanie przemocy

 Obaszar wsparcia

II

 osoby bezrobotne , osoby bezrobotne - niepełnosprawne , osoby w terapii, wywiady zlecone
 Obaszar wsparcia III  usługi opiekuńcze , osoby bezdomne ,  domy pomocy społecznej , schroniska , pogrzeby

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny