Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w okresie od 01.03.2021 r. do 30.11.2022 r.

 

Od stycznia 2021 roku Gmina Turawa realizuje projekt grantowy pn.

"Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w okresie od 01.03.2021 r. do 30.11.2022 r.

Głównym celem realizacji projektu jest dostarczenie kompletnych usług transportu indywidualnego door - to - door na terenie Gminy Turawa, dla osób potrzebujących wsparcia w mobilności. W ramach działań zostanie m.in. zakupiony nowy 9 – osobowy samochód przystosowany do przewozu osób o ograniczonej mobilności (w tym osób poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego). Usługi transportowe będą realizowane przez przeszkolony personel: kierowcę oraz asystenta osoby z ograniczoną mobilnością. Bezpośrednio za kontakt z Uczestnikami/Uczestniczkami, którzy będą korzystać z usług odpowiadać będzie koordynator logistyczny usług. Bezpośrednim realizatorem usług transportowych będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie. Szacuje się, że przez 21 miesięcy realizacji projektu, z transportu indywidualnego skorzysta co najmniej 300 mieszkańców Gminy Turawa potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności.

Umowa pomiędzy PFRON a Gminą Turawa na realizację projektu grantowego została podpisana w dniu 18.12.2020 r. w siedzibie PFRON w Opolu.

Wartość projektu grantowego wynosi: 599 120 PLN,

z czego dofinansowanie z UE wynosi: 504 938,34 PLN

Projekt grantowy Gminy Turawa finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełosprawnych w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego z Funduszy Europejskich  Oś Priorytetoa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny