Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pro - Rodzina

(…) dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia (…)*

To wszystko co zostanie wyniesione z domu rodzinnego przenosi się na to jak układa się dalsze życie człowieka. Gdy w domu rodzinnym więzi i relacje między poszczególnymi członkami rodziny są zdrowe i przyjazne to z takim nastawieniem wyrusza się w dalsze dorosłe życie.

W Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Turawie rodzina może otrzymać interdyscyplinarną pomoc  w rozwiązaniu  problemów bytowych ,  życiowych i wychowawczych. Zespoły złożone z  psychologów, mediatorów , terapeutów , socjoterapeutów ,  pedagogów, kuratorów i  pracowników socjalnych mają realną możliwość poprawy sytuacji rodzin w potrzebie.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny