Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dziękujemy za podjęcie współpracy :-)

Utworzono dnia 17.03.2020

Dziękujemy za podjęcie współpracy :-)

Wójt Gminy Turawa Dominik Pikos, https://www.facebook.com/DominikPikos/ w dniu 27.03.2020 r. zawiązał porozumienie współpracy z Województwem Opolskim Województwo Opolskie Andrzej Buła #RomanKolek reprezentowanym przez Dyrektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu  w Opolu Adama Różyckiego, w którym obie strony porozumienia deklarują zaangażowanie w proces udzielania wsparcia na rzecz osób najbardziej potrzebujących ze względu na wiek, stan zdrowia, niski dochód i niepełnosprawność.

Na bazie powyższego porozumienia od 1 kwietnia 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie realizuje działania pomocowe na rzecz osób , które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu .


1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie działa już usługa tzw. Kuriera społecznego - odpowiada on za kontakt i dożywianie osób najsłabszych niesamodzielnych , osób samotnych, niepełnosprawnych ,które na skutek zaistaniałej sytuacji bezwzględnie musza pozostać w domu. Kurier dociera do tych osób z ciepłym posiłkiem przez 7 dni w tygodniu, raz dziennie pod adresy zamieszkania tych osób. Wsparcie przewidziane jest dla osób, które nie korzystają ze wsparcia z innych programów pomocowych. Ciepły posiłek dla tych osób dostarczany jest bezpłatnie.


2. Ponadto w ramach usługi Kuriera społecznego osoby z Gminy Turawa potrzebujące wsparcia mogą liczyć w szczególności na pomoc w pilnych spraw urzędowych, zrobienia opłat , wykonanie zakupów i ich dowiezienia do miejsca zamieszkania oraz innej doraźnej pomocy wg potrzeb


3. Co więcej w ramach powyższego porozumienia zostały przyzane także środki ochrony osobistej ( okulary ochronne , rękawiczki , maseczki , płyn dezynfekujący a nawet kombinezony ochronne ) dla pracowników. Szczególnie przydatne dla opiekunek środowiskowych , asystenta osoby z niepełnosprawnością , asystenta rodziny pracujących cały czas na pierwszej lini pomocy i działających w środowisku.

Dziękujemy Sołtysom za pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących mieszkańców wsi.

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie

ul. Opolska 39 c

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 29  / 504 -362- 691
e-mail :
gops@turawa.pl 

GOPS_TURAWA/SkrytkaESP  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy:
 poniedziałek  od 8:00 do 16:00
 wtorek,środa,czwartek i piątek od 7:00 do 15:00

Zegar

Imieniny